SIAM UNIVERSE TRADING CO., LTD.

บทความ

SBT temples of us

02-11-2563 11:29:17น.

   เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา บริษัท สยามยูนิเวอสเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเดินทางไปภาคอีสาน เพื่อร่วมกิจกรรมมหากุศลถวายมหาสังฆทานและผ้าป่า โดยทำพิธีถวาย 5 จุด ได้แก่
 
      วัดป่าล้านขวด :: อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ :: 20 วัด
      วัดเพชรบุรี :: อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :: 20 วัด
      วัดป่าสมบูรณ์ :: อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา :: 20 วัด
      วัดสมุทรการ :: อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา :: 20 วัด
      วัดเทพสถิตนิเวศ :: อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา :: 19 วัด
 
   และได้จัดกิจกรรมเล็กๆชื่อว่า SBT temples of us ขึ้น โดยบริจาคอุปกรณ์สุขภัณฑ์ อาทิ ชุดฝักบัว ชุดสายฉีดชำระ จำนวน 770 ชุด รวมมูลค่า 115,500 บาท ถวายแด่วัดจำนวน 99 แห่ง สำหรับพระภิกษุสามเณรและเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการชำรุดแตกหักและการรั่วซึมของอุปกรณ์สุขภัณฑ์ของวัดให้ทนและประหยัดน้ำมากขึ้น